Wireless Voice & Data Logo

Analog Portable Radios

KENWOOD

KENWOOD TK-2170 / 3170
TK-2170 / 3170

KENWOOD

Analog

KENWOOD TK-2312 / 3312
TK-2312 / 3312

KENWOOD

Analog

KENWOOD TK-2360 / 3360
TK-2360 / 3360

KENWOOD

Analog

KENWOOD TK-2400 / 3400
TK-2400 / 3400

KENWOOD

Analog

KENWOOD TK-2402V / 3402U
TK-2402V / 3402U

KENWOOD

Analog

KENWOOD TK-3173
TK-3173

KENWOOD

Analog

ICOM